Logo Vanderwegen rood 400

0165-365516

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gegevensbeheer, privacyverklaring

Indien u een bestelling plaatst en/of dienst afneemt bij Slagerij van der Wegen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Slagerij van der Wegen. Slagerij van der Wegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Slagerij van der Wegen vraagt uw toestemming die nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens.

Slagerij van der Wegen respecteert de privacy van de gebruiker van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Slagerij van der Wegen maakt geen gebruik van Cookies. Gegevens die Slagerij van der Wegen zelf heeft gegenereerd die verband houden met de boekhoudplicht/financiële administratie worden volgens de wettelijke termijn bewaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Lees alles over het bereiden van vlees op onze vleesbereider

Rundvlees

Kalfsvlees

Lamsvlees

Varkensvlees